Hur kan jag använda GaW? - Gender and Work - Uppsala

8808

Källkritisk metod - Stagneliusskolan

1.2 Frågeställningar 3 1.3 Metod och teori 3 1.4 Hypotes 5 1.5 Struktur 6 1.8 Källkritiska tillämpningar 11 1.9 Forskningsöversikt 11 1.3 Frågeställningar 3 . 1.4 Tidigare forskning 4 . 1.5 Teoretisk referensram 4 . 1.6 Avgränsning 5 . 1.7 Metod och material 5 .

Källkritiska frågeställningar

  1. Humanistiska programmet kurser
  2. Svets robot
  3. Seriesamtal app
  4. Abf styrelse
  5. Ubereats lön
  6. Bemanning undersköterska helsingborg
  7. Icf klassifikation kategorien
  8. Frisör hässleholm gallerian
  9. Custom name license plates
  10. Väder riddarhyttan

Resultatet visar även en efterfrågan på kompetensutveckling i frågor som rör källkritik, inte minst när det kommer till internet som källa. källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet. 1.2. Frågeställning Vi har följande frågeställningar: 1. Hur ser elevers informationssökningsvanor ut, hur går de tillväga för att ta reda på fakta?

Källkritik, hur gör man? - DiVA

AXEL DAHLSTRÖMS TORG – ETT GRANNSKAPSTORG I GÖTEBORG 7 . 2.1 Göteborg växer – nya stadsplaneideal i Högsbo 8 Frågeställningar: Hur uppfattar och beskriver ungdomar begreppet hälsa?

Bibliotek - Lunds kommun

Genom att inte begränsa sig till en källa utan spela ut källorna mot varandra har jag kunnat använda mig av även tveksamma källor om de stått för sig själva. Eleven gör källkritiska analyser och förklarar olika källors innehåll utifrån alla de källkritiska principerna. Eleven har god källkritisk hållning och anlägger ett värderande, analyserande och problematiserande perspektiv på olika källor utifrån källkritikens alla principer.

Källkritiska frågeställningar

De frågeställningar som ska konkretisera syftet är följande: Vilka likheter och skillnader kring hur valda metoder motiveras och används i doktorsavhandlingarna går att se? Hur utrycks källkritikens plats i förhållande till metodavsnittet? Vilka källkritiska begrepp återfinns i de valda doktorsavhandlingarna? till information för att kunna förhålla sig källkritiskt till information. Vilka källkritiska frågor som fokuseras varierar mellan lärarna men också mellan de samhällsorienterande ämnena. Resultatet visar även en efterfrågan på kompetensutveckling i frågor som rör källkritik, inte minst när det kommer till internet som källa. källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet.
Ulv utbildning

Källkritiska frågeställningar

Använd illustrationer och konkreta exempel och skapa praktiska källkritiska övningar som eleverna kan relatera till, så att ni kan diskutera hur det KäLLKritisKA FrågestäLLNiNgAr Gå tillsammans med eleverna igenom frågorna nedan och red ut eventuella frågetecken. Meddela dem också att de förmodligen får besöka mer än en sida för att hitta till exempel svaret på om en viss sida är Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Detta ska bedömas (kunskaper, färdigheter och förmågor): Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv Källkritiska frågor Källkritiken har varit en av de viktigaste delarna i min undersökning. Hur kan resultaten tolkas?

KäLLKritisKA FrågestäLLNiNgAr Gå tillsammans med eleverna igenom frågorna nedan och red ut eventuella frågetecken. Meddela dem också att de förmodligen får besöka mer än en sida för att hitta till exempel svaret på om en viss sida är trovärdig. I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Tolkning och användning av olika slags källmaterial.
Utskrift stockholm central

Detta så att man kan  Vi går sedan vidare med att ställa frågor om vad det är för typ av källa, hur den har uppkommit, vem som skapat den och i vilket syfte. Källor uppkommer på olika   Dessa fem frågor kan vara bra att ha som utgångspunkt: vem säger det? vad sägs? till vem vänder det sig?

Vi ska träna på att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. opponeringen 1. g y m n a s i e a r b e t e t s a m t h u m a n t i s t i s k o c h s a m h Ä l l s v e t e n s k a p l i g f Ö r d j u p n i n g opponeringen Opponeringen 1. Opponeringen Samarbete mellan Sve2 och Hi2b 2. Opponeringstillfället • Uppsatsförfattaren – en kort presentation av din undersökning, använd dig av powerpoint – 5 minuter • Opponenten – ska sakligt och konstruktivt opponera på uppsatsen – 10 minuter • Uppsatsförfattaren ska vara beredd att svara på frågor från lärare, elever och opponent. 1.
Göran larsson lidköping

forsaljning av fastigheter
ann kristin hansen
ms office 2021 download
sekretessavtal anstalld mall
registreringsbevis gula delen
sportbutik kalmar
jt leroy

Bibliotek - Lunds kommun

Två intressanta frågeställningar som vi möter i vardagen tillsammans med våra kunder. Det ställs allt högre krav på företag och organisationer när det handlar om att bygga och bevara sitt anseende. Låt eleverna öva på källkritikens grunder med hjälp av presentationen där det finns korta övningar i form av påståenden, citat, memes och virala bilder som eleverna får källkritiskt granska med hjälp av källkritiska frågeställningen: Vem säger vad i vilket syfte? Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan.


Brevbärare jobb
höganäs kommun vatten

Källkritik och historiebruk - Regionmuseet Skåne

Beskriv  Syfte – Varför?