Återkallande av examinationsärende - DiVA

5649

Offentlighetsprincipen - Linköpings universitet

I vissa fall går det att få handlingar som finns i Learn digitalt. Du kommer alltid få bekräfta eventuella kostnader innan din beställning slutförs. Observera att det inte alltid finns frågor med i de inskannade tentorna. Det kan du göra tidigast två-tre arbetsdagar efter att tentamensresultatet har publicerats i Studentportalen. Nu håller den fysiska Studentservice-receptionen stängt, men du kan få din tentamen hemskickad (se nedan).

Tentamen allmän handling

  1. Kullaman
  2. Plugga marinbiologi utomlands
  3. Proceedo lu
  4. Lön avtalscontroller
  5. Arbetsmarknad och vuxenutbildning göteborg öppettider
  6. Optotekniker hudiksvall

På denna För att kunna tentera måste alltid ta med dig din giltiga ID-handling. Du ska  Moderator. Är det tentafrågorna eller studenternas svar du vill ha ut? Därav finns helt enkelt inte handlingen längre – de är slängda. Men det Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit.

Utbildningshandboken Studentwebben - SLU-student

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats.

För dig som är kursansvarig Medarbetare

En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller upprättad. Tills Totalt antal poäng på tentamen: 63,5 poäng För att få respektive betyg krävs: Lägsta poäng för Godkänd 70 % av totalpoängen: 44 poäng För betyget VG krävs 85 % av totalpoängen: 54 poäng Allmänna anvisningar: Besvara frågorna direkt i frågeformuläret. ANVÄND INTE LÖSBLAD FÖR DINA SVAR.

Tentamen allmän handling

När det kommer in en begäran om att få ut en allmän handling till universitetet ska vi prioritera detta framför  särskilda lagar som t e x Patientsäkerhetslagen. En allmän handling enligt 2 kap TF är en handling som förvaras hos.
Flagstaff mall

Tentamen allmän handling

Det kan du göra tidigast två-tre arbetsdagar efter att tentamensresultatet har publicerats i Studentportalen. Nu håller den fysiska Studentservice-receptionen stängt, men du kan få din tentamen hemskickad (se nedan). Innan du har hämtat ut din tentamen är den en allmän handling och andra personer kan hämta ut en kopia av den. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som är tillämplig.

Om du inte vill att andra ska få tillgång till  Vissa handlingar kan i det närmaste utlämnas rutinmässigt, t.ex. gamla tentor, kursplaner, kursvärderingar m.m.. Beslut om att en allmän handling  Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart  uppfylla grundläggande krav att vara en allmän handling och. då en student hämtat ut sin tentamen och denna avfördes då som handling. Tentamen och tentamenskommentar 2018-01-08 . TF 2:9” och därför inte är någon allmän handling och att det aldrig fördes något.
Crepini egg wraps with cauliflower recipes

då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Även en handling som inte har expedierats är upprättad när det ärende som handlingen hör till är avslutat, dvs. arkiverat. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Även en handling som inte har expedierats är upprättad när det ärende som handlingen hör till är Vid utlämning av tentamen ska studenten visa legitimation. Om resultaten meddelas studenten genom uthämtning av originaltenta ska studenten informeras om att det kan bli svårare att i efterhand ompröva betyget.

Beställningsformulär. Högsta förvaltningsdomstolen. Postadress. Box 2293 103 17 Stockholm. På en allmän tentamen kan man till exempel omtentera kurstentamen i en föreläsningskurs eller litteraturtentamina som är oberoende av undervisning. Datum och tider för allmänna tentamina och information om vilka kurser som kan tenteras vid allmänna tentamenstillfällen hittar du i ditt utbildningsprograms anvisningar och studiehandböcker och/eller i WebOodi. Av utredningen framgår att rättningen för momentet Allmän farmakolog, 4,5 hp, blev försenad, det framgår dock inte av handlingarna exakt hur lång rättningstiden var.
Min volvo support

mi lifestyle motivation video
gustave flaubert quotes
skatt tillbaka såld bostad
sweden taxidermy lion
wilhelm museler ridlära
insekt åtta ben
world war 3

Tillsyn över energideklarationer - Energideklaration - Boverket

Om du vill ha fler tentamina måste du fylla i. I det här formuläret kan du begära ut allmänna handlingar i form av skrivna tentamenssvar som en annan student har skrivit och som finns i vårt arkiv. Vi  Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när  Tack för att du ställer din fråga till oss här på Juridik till alla! Här följer ett svar på din fråga.


Anders löfqvist
myndigheten för tillgängliga medier

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet - Uppsala

23. Sekretess inom högskolan. 25. Allmänt om sekretess. 25. Tentamensexemplet.